Tove Gade

Tove Gade

Tove Gade

Sogne- og hospitalspræst, Gentofte, højskolelærer 1976-81, cand. theol. 1980, sognepræst 1981, hospitalspræst siden 1989, grundkursus i sjælesorg for institutionspræster 1992, psykodynamisk psykoterapi 1992-1996, enkeltsupervision og gruppesupervision siden 1998, uddannet “handleder i enskild själavård” fra Skt. Lukas Utbildningsinstitut i Stockholm 2005, master i teologi og sjælesorg 2008, supervisor i Helsingør Stift. Både enkeltsupervision og supervision af grupper.
tga@km.dk

Skriv et svar