Tine-Baarts-Andsager

Tine-Baarts-Andsager

Tine Baarts Andsager

Tine Baarts Andsager Sygehus – og sognepræst i Aabenraa siden august 2013. Tidligere sognepræst i hhv. Sengeløse og

Aabenraa.

2003-2005 uddannelse i sjælesorg og psykoterapi hos cand. teol. og psykoterapeut Bent Falk.

2012-2014 uddannelse som supervisor i Folkekirken.

Leder af sorggruppe for voksne

Har erfaring med undervisning af sundhedspersonale og med supervision.

Skriv et svar