Runa Damsager

Runa Damsager

Runa Damsager

Hospitalspræst i tre årtier snart.
Cand.theol. og BA/psykologi, samtalevejleder fra TPC/Løgumkloster.
Erfaring med sup. af præster, sygeplejersker, sognemedhjælpere – i gruppe og individuelt.
I sup. lægger jeg bl.a. vægt på at arbejde med supervisandens evne til at se nye handlemuligheder ud fra det personlige potentiale. runadamsager@privat.dk
ruda@km.dk

Skriv et svar