Preben Kok

Preben Kok

Preben Kok

Preben Kok, født 1948.
Cand. mag. i historie og kristendomskundskab 1975 og siden da sognepræst i Engum sogn ved Vejle. Fra 1986 tillige sygehuspræst ved Vejle Sygehus. Uddannet som supervisor 2000, og har derefter virket som sådan blandt præster, sygeplejersker og læger.
Gået på pension i 2015 – derefter selvstændig rådgivningsvirksomhed. Mailadresse pk@prebenkok.dk

Skriv et svar