Anne Mette Berg

Anne Mette Berg

Anne Mette Berg

Anne Mette Berg.

Hospitalspræst på Århus Universitetshospital,

Skejby.

Uddannet fra TPC.

Har undervist elever på Pastoralseminariet

i Århus og Præsternes Efteruddannelse

og arbejdet som supervisor for grupper af

medarbejdere ansatte ved folkekirken samt

grupper af sogne- og institutionspræster. Giver

individuel supervision. Toårig efteruddannelse i

gestaltterapi hos præst og psykoterapeut Bent

Falk. Uddannet sorg- og kriseterapeut og har

en lang årrække arbejdet med sorggrupper og

kurser for Folkekirkesamvirket i Århus.

Uddannet træner og kropsbehandler hos
ManuVision.

ameb@km.dk

Skriv et svar