Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken

Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken

Hvem er SSiF?

Medlemmer af sammenslutningen er 30 præster i Folkekirken som har gennemgået et 5 års
uddannelsesforløb i supervision på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster. Supervision er nu den betegnelse, der benyttes. Den dækker de tidligere anvendte betegnelser samtalevejledning
og arbejdsvejledning. De uddannede supervisorer fra Teologisk Pædagogisk Center kan stå for supervisionen.
Læs mere om de enkelte supervisorer i SSiF.

Supervision

Supervision er en metode til læring og modning gennem refleksion over egne arbejdserfaringer. I supervision læres gennem en proces over tid, det kan ske i gruppe eller individuelt. For at være
supervision, skal det være aftalt og ske ved hjælp af en metode.
Arbejdet er underlagt gældende regler for tavshedspligt.

Deltagerne

Deltagerne i supervision kan være præster eller andre ansatte i Folkekirken eller i de kirkelige organisationer mv., som i deres arbejde kommunikerer med og hjælper andre mennesker.
For præster udbyder de enkelte stifter supervisionsforløb. Præsten kan henvende sig direkte til stiftet eller til en af de uddannede supervisorer. Sogne eller organisationer, som vil tilbyde supervisionsforløb for egne ansatte, kan henvende sig direkte til en af de uddannede supervisorer. Der gøres opmærksom på, at deltagere i grundkursus ved Teologisk Pædagogisk Center også modtager supervision i lokal gruppe.

Fordele ved supervision

Fordele ved supervision er, at deltageren får mulighed for at fremlægge egne arbejdserfaringer og reflektere over dem i samspil med en kreds af kolleger.
Loyalitet og gensidig støtte skaber et rum, som støtter deltagernes faglige og personlige udvikling med henblik på varetagelsen af deres embede/arbejde. Teologien og anden relevant teori integreres i fagpersonens praktiske virke.

Udbyttet

Evalueringer viser, at udbyttet af supervision er større arbejdsglæde, større faglig stolthed, og at den modvirker stress og udbrændthed og giver færre sygedage. Supervision støtter den enkelte til at forholde sig til sine arbejdsopgaver og finde flere handlemuligheder såvel over for velkendte som nye opgaver.

Læs mere

Læs mere om erfaringen med supervision (tidligere arbejdsvejledning) på grundlag af deltageres evalueringer i artiklen Arbejdsvejledning – et arbejdsredskab for kirken (ved Marianne Bach).
I Præsteforeningens Blad nr. 5, 2007.